242-126

שש מטבעות ערים רומיות, ברונזה א"י ומצרים: בוסטרה, עזה, אלכסנדריה, ציפורי, קיסריה ואנטיוכיה

Six bronze Roman city coins, Eretz Israel and Egypt: Bostra, Gaza, Alexandria, Tzippori, Caesarea and Antioch

Start Price: $70 Sold for: $70