242-128

לוט עשרים ושמונה מטבעות ערים ברונזה, סוריה, פלשתינה, מצרים,מאה ראשונה עד שלישית לספירה, תקופה רומית, מצבים שונים

Lot of twenty eight bronze city coins, Syria, Palestine, Egypt, 1st-3rd C. CE, Roman period various governors

Start Price: $90 Sold for: $120