242-156

מטבע ברונזה 20 מ"מ, שלטון טיטוס, 79-81 לספירה, פנים: דיוקן הקיסר פונה ימינה, גב: האלה ניקה כותבת על מגן

Bronze coin, 20 mm, reign of Titus 79-81 CE, obverse: portrait of the emperor facing right, reverse: the goddess Nike writing on a shield

Start Price: $70 Sold for: $70