242-203

מטבע ברונזה 1.8 ס"מ ממיטרידטס ה-VI הגדול 111-63 לפנה"ס, מן העיר Gazivraגזיוורה, סוטי הים השחור, פנים: ראש המלך פונה לימין, גב: פרה לשמאל מסתכלת לאחור על העגל שלה, מצב F+

Bronze coin, 1.8 cm, of Mithridates VI the Great, 120-63 BCE, from the city of Sinope on the Black Sea, obverse: the King's head facing right, reverse: a cow to the left looking back at her calf, F+ cond.

Start Price: $50 Sold for: $95