242-476

לוט פריטי יצחק רבין, כולל מעטפת זכרון מהדורה מוגבלת מס' 001 מתוך 470, עם דף מלא של בולים

Israel lot of Yitshak Rabin items, incl limited memory FDC numbered 001 of 470 units, with full sheet of stamps

Start Price: $40 Sold for: $45