242-479

ארבעה עשר אלבומים, מהם 5 כפולים של מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, סוף שנות ה40 עד שנות ה90, כולל דפי מזכרת, גלויות מירב מוקדמות ובולים לא חתומים

Fourteen albums, 5 duplicates, of first day covers, Israel, late 1940’s till 1990’s

Start Price: $150 Sold for: $150