242-480

אוסף בולי ישראל בנושא ירושלים, הבולים בתוך דפי אלבום מיוחדים

Israel collection of stamps, Jerusalem topics related, stamps are in special album pages

Start Price: $50 Sold for: $55