242-483

אלבום גדול מאד עם מעטפות מיוחדות חותמות אירועים, מעטפות דואר רשום,מנהלת עם, דואר עברי, מעטפות יום הופעת הבול וחומר פילטלי

Israel collection of covers and stamps including many betters, and many 1948 interim errors

Start Price: $200