242-490

קופסת נעליים עם בולים ישראליים חתומים ולא חתומים

Shoebox with Israeli stamps, stamped and not stamped

Start Price: $70 Sold for: $70