243-1001

לוט של 20 צ'קים, ישראל, שנות ה40-60

Lot of 20 checks, Israel, 1940'-60's

Start Price: $25 Sold for: $25