243-1002

לוט גדול של אמצעי תשלום כרטיסי כניסה, הגרלות וכו', שנות ה60-70

Large lot of means of payment, entrance tickets, lottery tickets etc., the 1960's-70's

Start Price: $50 Sold for: $60