243-1003

גליון קופונים לתשלום של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (לא חתום)

Sheet of payment coupons of the Israeli Communist Party (not stamped)

Start Price: $25