243-1005

אלבום עם פריטי נייר שונים: 8 תעודות מלווה (מלווה עממי וכו'), 2 תעודות מניה (זרובבל ), 13 שנות טובות עם בולים חתומים של השרות הבולאי, 18 עלוני פרסומת צורת שטרות

Album with various paper items: 8 Milve certificates, 2 shares (Zrubavel ) 13 New Year cards with marked stamps , 18 advertizing flyers shaped like banknotes

Start Price: $25 Sold for: $50