243-1006

עשרה קופונים, סדרה ע"ס 1,5,10,20,50,100,200,500 פרוטה, 1,5 לירות
במאבק נוה-יער

Ten coupons, series IAO 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 pruta, 1, 5 ILBamaavak-Neve-Yaar

Start Price: $80