243-1007

אסימון תרומה לישיבת ר' חיים, ברלין ארה"ב 1928

Donation token to the Rabbi Chaim Berlin Yeshiva, USA 1928

Start Price: $40