243-1008

אסימון רכבות תקופת המנדט
Palestine Railways

Railway token, British mandate periodPalestine Railways

Start Price: $300