243-1009

שלושה קופונים, סחורה ע"ס 10,15,20 אגורות
מזנון הבית הכחול

Three coupons, goods IAO 10, 15, 20 agorotHabait Hakachol diner

Start Price: $50