243-1011

תעודת 5 מניות ע"ס 5 ל"י כ"א על שם
בנק קופת עם בע"מ

Five bearer bonds IAO 5 IL each of them namedBank Kupat Am

Start Price: $25 Sold for: $40