243-1012

שש תעודות מניה, 4 מהן נפדו: בנק לאומי , 1968, אוצר התישבות הישובים, 1963, חברת ב.א.פ. להשקעות, 1951, הלוואה וחסכון, תרצ"א 1931, קופת עם, 1955, בנק קרדיט לישראל, 1966

Six bearer bonds, 4 of them were redeemed: Leumi Bank 1968, JCT 1963, B.A.P. Investment comp. 1951, Halva'a V'Chisachon 5691 1931, Kupat Am 1955, Israel Credit Bank 1966

Start Price: $90