243-1013

תעודת סטוק של אגרת חוב בסך 2000 ל"י של בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ העתק מ-1961

Debenture stock share IAO 2000 IL, Mortgages and Savings Bank Ltd., copy from 1961

Start Price: $25