243-1014

שש תעודות מניה, מהן 4 נפדו: חברת ב.א.פ. 1948, בנק לאומי, 1970, בנק קרדיט 1962, קופת עם 1956, חב' למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה, 1966, בנק זרובבל, 1962

Six bearer bonds, 4 of them were redeemed: B.A.P. comp. 1948, Leumi Bank 1970, Credit Bank 1962, Kupat Am 1956, Culture & Economic Projects for State's Workers 1966, Zrubavel Bank 1962

Start Price: $90