243-1017

שטר חמש מאות פרוטה 1955 מצב UNC
בנק ישראל

Banknote IAO 500 prutah, 1955, UNC cond.Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $70