243-1019

לוט שטרות מצבים VF-XF 1968 : חמש ל"י (5), עשר ל"י (5), 50 ל"י (4)
בנק ישראל

Lot of banknotes, conditions VF-XF, 1968, five IL (5), ten IL (5), fifty IL (4)Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $45