243-1020

לוט שטרות מצבים VF-XF, שנת 1958, 1960, חצי ל"י (12), 1 ל"י (22), חמישים ל"י (2)
בנק ישראל

Lot of banknotes, conditions VF-XF, 1958,1960, 1/2 IL (12), one IL (22), fifty IL (2)Bank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $65