243-1021

שטר הצעת מטבע חוקית 250 פרוטה סדרה ג' (חלודה)

Banknote Proposal for legal currency 250 prutah, series c. (foxing)

Start Price: $25 Sold for: $25