243-1022

לוט 36 שטרות: 50 שקלים תשל"ח 1978 (20) חמישה שקלים 1978 (4), 5 ₪ תשמ"ה 1985 (5), 5 ל"י תשל"ג 1973 (7)
בנק ישראל

Lot of 36 banknotes: 50 Shekel 5738 1978 (20), 5 Shekel 1978 (4), 5 NIS 5745 1985 (5), 5 IL 5733 1973 (7)Bank of Israel

Start Price: $40