243-1026

סדרת שטרות לירה חצי, 1,5,10,ל"י 1958, 50 ל"י 1960, מצב UNC

Series of Israeli pound notes: 1/2, 1, 5, 10 IL, 1958, UNC cond.

Start Price: $50 Sold for: $55