243-1027

שני שטרות, בנק ישראל 1968, ע"ס 50 ל"י, ו 100 ל"י, מצב AUC

Two banknotes, Bank of Israel 1968, IAO 50 IL and 100 IL AUC cond.

Start Price: $40 Sold for: $40