243-1028

לוט 26 שטרות: 1 ל"י 1958 (3) 10 ל"י 1968, 1 שקל 1978 (6), 5 שקל 1978, 10 שקל 1978, 50 שקל (10), 100 שקל 1979, 500 שקל 1982, 10,000 שקל 1984, 10 שקל חדש 1985

Lot of 26 banknotes: 1 I£ 1958 (3), 10 I£ 1968, 1 IS 1978 (6), 5 IS 1978, 10 IS 1978, 50 IS (10), 100 IS 1979, 500 IS 1982, 10.000 1984, 10 NIS 1985

Start Price: $80