243-1029

סדרת שטרות שקל: 1,5,10,50 שקל 1978, 100 שקל 1979 מצב UNC
בנק ישראל

Series of Shekel notes: 1, 5, 10, 50 Shekels 1978, 100 Shekels 1979, UNCBank of Israel

Start Price: $40