243-1030

אוסף קטן של שטרות ישראלים ואחרים הכולל: בנק אנגלו 1 לא"י VF, בלל 5 ל"י VF, הצעת מטבע 50, 100 פרוטה אשכול-נוימן XF, אחת ושתי קרונות מחנה טרזין fine, בנק ישראל 1956 1,5,10,10 ו-50 ל"י fine-vf, וכן כל השטרות עד 1987 במצבים שונים

Small collection of Israeli banknotes, including : Bank Anglo-Palestine 1 E"I Liira VF, Leumi 5 IL, VF, coin bill 50,100 Pruta Eshkol-Neuman XF, 2 Krones Terezin, fine,and more, and all the banknotes up to 1987 in various conditions

Start Price: $200