243-1032

לוט מטבעות מנדט: שתי מטבעות 100 מיל, 1942, 1935, אסימוני כפר היישוב

Lot of B. Mandate coins: two 100 mil coins, 1935, 1942, Kofer Hayishuv tokens

Start Price: $85 Sold for: $85