243-1041

משקולת נייר, ישראל, שנות ה-60, ע"פ חותם "לשמע עבד ירבעם", שנמצא בחפירות שומכר

Paperweight, Israel, the 1960's, replica of a signet "Leshema Eved Yeravam" which was found in excavation

Start Price: $30 Sold for: $30