243-1046

לוט 27 שטרות "כל העולם" שנות ה30-40 של המאה ה20, מצב good-VG

Lot of 27 banknotes "around the word", 1930's-40's, good-VG cond.

Start Price: $25 Sold for: $35