243-1047

שטר ע"ס לירה, טורקיה העותמאנית מצב AUC

Banknote IAO one pound, Ottoman Turkey, AUC cond

Start Price: $120 Sold for: $120