243-1048

לוט שטרות כל העולם וישראל מצבים Fine-good

Lot of banknotes from around the world and Israel, Fine-good conditions

Start Price: $50 Sold for: $50