243-1049

שלושה תלושים-שטרות של Aussenkommando Schwerte SS Standort kantine Buchenwald ע"ס 2 RM, של Aussenkommando ko Rottleberode ע"ס 50 RM, וקופון Arbeitslager Mittelbau, ע"ס 0.01 RM

Three notes-scrips:: of Aussenkommando Schwerte SS Standort Kantine Buchenwald IAO 2 RM, of the Aussenkommando ko Rottleberode IAO 50 RM and a coupon for Arbeitslager Mittelbau IAO 0.01 RM

Start Price: $220 Sold for: $260