243-1051

לוט 66 מטבעות קנדה (ניקל) 1 Dollar British Columbia 1871-1971 (10), Manitoba 1870-1970 (12), 1 Dollar 1969 (5), 5 cent 1970 (9), 25 cent 1976 (1), 5 cent 1924 (1), 1940 (2), 1942 (1), 1944 (3), 1945 (4), 1951 (1), 1966 (17)

Lot of 66 Canadian (nickel) coins 1 Dollar British Columbia 1871-1971 (10), Manitoba 1870-1970 (12), 1 Dollar 1969 (5), 5 cent 1970 (9), 25 cent 1976 (1), 5 cent 1924 (1), 1940 (2), 1942 (1), 1944 (3), 1945 (4), 1951 (1), 1966 (17)

Start Price: $25 Sold for: $25