243-1052

לוט מטבעות ארה"ב כסף 900: 1 דולר 1921, 1926, חצי דולר: 43,60,62,62,64 כסף 900 וכן 7 מטבעות חצי דולר, ניקל

Lot of US coins,silver 900: 1 Dollar 1921, 1926, 1/2 Dollar: 43, 60, 62, 62, 64, and 7 nickel

Start Price: $40 Sold for: $70