243-1053

לוט 14 מטבעות זכרון ע"ס 5 מרק גרמניה המערבית, כסף 625 : Europaeischer Denksmal Schatz (8), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

Lot of 14 commemoration coins IAO 5 Mark, West Germany, silver 625, Europaeischer Denksmal Schatz (8), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

Start Price: $30 Sold for: $45