243-1054

לוט 23 מטבעות קנדה: 1 דולר: 63,64,65,66,67, כסף 800, 69,70 ניקל, חצי דולר: 45,50,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 כסף 800, 69,70 ניקל

Lot of 23 Canadian coins: 1 Dollar 63, 64, 65, 66, 67, (silver 800), 69, 70 nickel, half a Dollar 45, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, (silver 900), 69, 70, nickel

Start Price: $90 Sold for: $120