243-1055

לוט 14 מטבעות זכרון ע"ס 5 מרק גרמניה המערבית, כסף 625 : Europaeischer Denksmal schutz Jahr (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

Lot of 14 commemoration coins, IAO 5 Mark, West Germany, silver 625, Europaeischer Denkmal schutz Jahr (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

Start Price: $30 Sold for: $45