243-1056

לוט 31 מטבעות קנדה: כסף 800: דולר אחד: 64 (1), 65 (4), 66 (1), 67 (2), חמישים סנט: 45 (1), 50 (2), 57 (2), 58 (1), 59 (3), 60 (5), 61 (4), 62 (2), 63 (3)

Lot of 31 Canadian coins, silver 800: 1 Dollar 64 (1), 65 (4), 66 (1), 67 (2), 50 Cents 45 (1), 50 (2), 57 (2), 58 (1), 59 (3), 60 (5), 61 (4), 62 (2), 63 (3)

Start Price: $160 Sold for: $160