243-1058

לוט 54 מטבעות קנדה: 1 דולר: 52,54,57,58,61,62,63,64,65,66 כסף 800, 69,70,71,76 ניקל, חצי דולר: 41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67 כסף 800, 69,70, ניקל וכן 14 מטבעות 5 סנט 1922-1967 ניקל

Lot of 54 Canadian coins: 1 Dollar 52,54,57,58,61,62,63,64,65,66, (silver 800), nickel 69, 70, 76, half a Dollar 41,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,,66,67, (silver 800), 14 five cent coins 1922 nickel 1967

Start Price: $180 Sold for: $220