243-1059

לוט 15 מטבעות זכרון ע"ס 5 מרק גרמניה המערבית, כסף 625 : Europaeischer Denksmal Schutz (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

Lot of 15 commemoration coins, IAO 5 Mark, West Germany, silver 625, Europaeischer Denkmal schutz (10), Kleist 1977 ( 2), Gauss 1977

Start Price: $35 Sold for: $40