243-1064

לוט של כ-200 מעטפות ביול פילטלי, ישראל, חותמות מיוחדות

Lot of 200 philately covers, Israel, special postmarking

Start Price: $25 Sold for: $25