243-1066

אלבום עם מעטפות "יום הופעת הבול" ישראל, 1978-1981, כולל גם בולים לא חתומים

Album with First Day Covers, Israel, 1978-1981, including un postmarked stamps

Start Price: $25 Sold for: $30