243-1069

קרטון עם בולים cutouts כל העולם

Box of stamps and cutouts, all the world

Start Price: $100 Sold for: $100