243-1070

אלבום עם 37 מעטפות יום הופעת הבול קנדה, וכן 20 מעטפות הונגריה ונוספים

Album of 37 First Day Covers, Canada, and 20 Hungary and other covers

Start Price: $25