243-1071

אוסף בולים מיוחדבנושא מלריה

Special stamp collection on the subject of Malaria

Start Price: $150